طرق شیخ طوسی به حکم بن حکیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به حکم بن حکیم، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به حکم بن حکیم می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به حکم بن حکیم دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود.

← طریق اول


۱- عدة من اصحابنا
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- حمید بن زیاد
۴- ابن سماعه
از حکم بن حکیم

← طریق دوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- سعد و حمیری
۴- احمد بن ابی‌عبدالله
۵- محمد بن خالد برقی
۶- ابن ابی‌عمیر
از حکم بن حکیم

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی : شیخ طوسی در فهرست به حکم بن حکیم دو طریق دارد در یکی - طریق اول - ابوالمفضل و در دیگری - طریق دوم - ابن ابی‌جید است.
آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به حکم بن حکیم در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۱۷-۱۱۸.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۰.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۷، ص۱۷۶.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به حکم بن حکیم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار