طرق شیخ طوسی به داود بن سلیمان حمار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به داود بن سلیمان حمار، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به داود بن سلیمان حمار می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به داود بن سلیمان حمار در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- عدة من اصحابنا
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- حمید بن زیاد
۴- احمد بن میثم
از داود بن سلیمان حمّار

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل
۳- ابن بطه
۴- احمد بن محمد بن عیسی
۵- ابن ابی‌عمیر
۶- حسن بن محبوب
از داود بن سلیمان حمّار

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی بدون بیان طرق به طور کلی می‌فرماید: در طریق شیخ طوسی به داود بن حمّار ابوالمفضل است.
آیة الله خویی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به داود بن سلیمان حمّار در هر دو مورد ضعیف است.
[۳] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۲۶.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۷۶.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۱.
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۱۱۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به داود بن سلیمان حمار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار