طرق شیخ طوسی به زیاد بن منذر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به زیاد بن منذر، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به زیاد بن منذر می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به زیاد بن منذر دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- شیخ ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان و حسین بن عبیدالله
۲- محمد بن علی بن حسین
۳- علی بن حسین بن بابویه
۴- علی بن حسین بن سعد همدانی
۵- محمد بن ابراهیم قطان
۶- کثیر بن عیاش
از زیاد بن منذر

← طریق دوم


۱- احمد بن عبدون
۲- ابوبکر دوری
۳- ابن عقده
۴- ابوعبدالله جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمد بن علی بن ابی‌طالب محمدی
۵- کثیر بن عیاش قطان
از زیاد بن منذر

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی به طور کلی طریق شیخ طوسی به زیاد ابن منذر در فهرست را ضعیف می‌داند. آیة الله خویی می‌فرماید طریق شیخ به اصل و تفسیر زیاد بن منذر به دلیل وجود عده‌ای از مجاهیل ضعیف است - شامل هر دو طریق می‌شود.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۳۱-۱۳۲.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۴.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۳۳۶.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به زیاد بن منذر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار