طرق شیخ طوسی به سالم بن مکرم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به سالم بن مکرم، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به سالم بن مکرم می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به سالم بن مکرم سه طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- محمد بن علی بن حسین بن بابویه
۳- علی بن حسین بن بابویه
۴- سعد بن عبدالله، حمیری، محمد بن یحیی و احمد بن ادریس
۵- احمد بن محمد
۶- حسن بن علی وشاء
۷- احمد بن عائذ
از سالم بن مکرم

← طریق دوم


۱- حسین بن عبیدالله
۲- بزوفری
۳- احمد بن ادریس
۴- احمد بن محمد
۵- حسن بن علی وشاء
۶- احمد بن عائد
از سالم بن مکرم

← طریق سوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- محمد بن حسین
۵- عبدالرحمان بن ابی‌هاشم بزاز
از سالم بن مکرم

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به سالم بن مکرم در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۴۱-۱۴۲.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۴.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۲۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به سالم بن مکرم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار