طرق شیخ طوسی به سعدان بن مسلم عامری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به سعدان بن مسلم عامری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به سعدان بن مسلم عامری می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به سعدان بن مسلم عامری در فهرست سه طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲ - ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- احمد بن محمد بن عیسی
۵- محمد بن اسماعیل بن بزیع
۶- محمد بن عذافر
از سعدان بن مسلم عامری

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل
۳- ابن بطه
۴- احمد بن محمد بن عیسی
۵- محمد بن اسماعیل بن بزیع
۶- صفوان بن یحیی
از سعدان بن مسلم عامری

← طریق سوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- عباس بن معروف، ابوطالب عبدالله بن صلت قمی و احمد بن اسحاق
از سعدان بن مسلم عامری

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: طریق شیخ طوسی به سعدان بن مسلم عامری در فهرست ضعیف و در طریق دیگر ابن ابی‌جید است.
آیة الله خویی بعد از بیان طرق به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی در فهرست به سعدان بن مسلم عامری صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۴۰-۱۴۱.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۵.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۱۰۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به سعدان بن مسلم عامری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار