طرق شیخ طوسی به سعد بن ابی‌خلف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به سعد بن ابی‌خلف، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به سعد بن ابی‌خلف می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به سعد بن ابی خلف دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود.

← طریق اول


۱- عدة من اصحابنا
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- احمد بن محمد بن عیسی
۵- حسن بن محبوب
از سعد بن ابی خلف

← طریق دوم


۱- حمید بن زیاد
۲- احمد بن میثم
از سعد بن ابی خلف

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: یک طریق شیخ طوسی به سعد بن ابی‌خلف در فهرست ضعیف و طریق دیگر را به صورت مرسل از حمید روایت کرده است.
آیة الله خویی: هر دو طریق شیخ طوسی به سعد بن ابی‌خلف در فهرست ضعیف است یکی از آن‌ها از جهت حمید و این که طرق شیخ به حمید ضعیف است، و دیگری از جهت ابوالمفضل و ابن بطه ضعیف می‌باشد.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۳۷.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۴.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۵۱-۵۲.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به سعد بن ابی‌خلف»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار