طرق شیخ طوسی به سعد بن سعد اشعری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به سعد بن سعد اشعری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به سعد بن سعد اشعری می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به سعد بن سعد اشعری دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- عدة من اصحابنا
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- احمد بن ابی‌عبدالله
۵- محمد بن حسن بن ابی‌خالد شنبوله
از سعد بن سعد اشعری

← طریق دوم


۱- عدة من اصحابنا
۲- ابوالمفضل
۳- ابن بطه
۴- احمد بن محمد بن عیسی
۵- برقی
از سعد بن احوص اشعری

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی سعد بن احوص و سعد بن سعد را تحت دو عنوان آورده و طریق شیخ در فهرست به هر دو آن‌ها را ضعیف می‌داند.
آیة الله خویی: شیخ طوسی در فهرست سعد بن احوص و سعد بن سعد را تحت دو عنوان آورده است و نشان دهنده این است که دو شخص هستند ولی صحیح این است که آن‌ها متحد و یکی هستند شیخ یک بار آن را به اسم پدرش آورده و طریقش را به او بیان داشته بار دیگر به اسم جد وی و یا لقب پدرش آورده و طریقش را به وی بیان داشته است که با طریق دیگر فرق دارد به هر حال طریق اول از جهت ابوالمفضل، ابن بطه و محمد بن حسن بن ابی‌خالد ضعیف است و طریق دوم از جهت ابوالمفضل و ابن بطه ضعیف می‌باشد.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۴-۴۹۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۳۶-۱۳۷.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۴-۴۹۵.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۵۶-۵۷.    
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۶۲-۶۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به سعد بن سعد اشعری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار