طرق شیخ طوسی به سعد بن طریف اسکاف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به سعد بن طریف اسکاف، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به سعد بن طریف اسکاف می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به سعد بن طریف اسکاف در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- حمید بن زیاد
۴- محمد بن موسی خوراء
از سعد بن طریف اسکاف

← طریق دوم


۱- احمد بن محمد بن موسی
۲- احمد بن محمد بن سعید
۳- حسین بن احمد بن حسن
۴- علی بن حسن
۵- عمرو بن عثمان
۶- ابوجید حنظلی (ابوحمید)
از سعد بن طریف اسکاف

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در یک طریق شیخ طوسی به سعد بن طریف در فهرست ابوالمفضل وجود دارد و طریق دیگر ضعیف است
آیة الله خویی: هر دو طریق شیخ طوسی به سعد بن طریف در فهرست ضعیف یکی از جهت ابوالمفضل و دیگری از جهت حسین بن احمد بن حسن و ابوحمید حنظلی ضعیف می‌باشد.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۳۷.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۵.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۷۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به سعد بن طریف اسکاف»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار