طرق شیخ طوسی به سعد بن عبدالله قمی در فهرست

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به سعد بن عبدالله قمی در فهرست، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به سعد بن عبدالله قمی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به سعد بن عبدالله قمی دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- عدة من اصحابنا
۲- محمد بن علی بن حسین بن بابویه
۳- علی بن حسین بن بابویه و محمد بن حسن
از سعد بن عبدالله

← طریق دوم


۱- حسین بن عبیدالله و ابن ابی‌جیّد
۲- احمد بن محمد بن یحیی
۳- محمد بن یحیی
از سعد بن عبدالله

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به سعد بن عبدالله قمی در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۳۵-۱۳۶.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۵.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۸۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به سعد بن عبدالله قمی در فهرست»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار