طرق شیخ طوسی به سهیل بن زیاد واسطی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به سهیل بن زیاد واسطی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به سهیل بن زیاد واسطی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به سهیل بن زیاد واسطی دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- محمد بن حسن
۳- سعد بن عبدالله و حمیری
۴- احمد بن محمد و احمد بن ابی‌عبدالله
از سهیل بن زیاد واسطی

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- احمد بن ابی‌عبدالله
از سهیل بن زیاد واسطی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی بدون اشاره به تعداد طرق به طور کلی می‌فرماید: در طریق شیخ طوسی به سهیل بن زیاد واسطی در فهرست ابن ابی‌جید است.
آیة الله خویی بطور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به سهیل بن زیاد واسطی در فهرست صحیح است گر چه ابن ابی‌جید در آن است زیرا نام برده ثقه است.
[۳] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۴۲.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۷۳.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۷.
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۳۷۵-۳۷۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به سهیل بن زیاد واسطی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار