طرق شیخ طوسی به شعیب بن اعین حداد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به شعیب بن اعین حداد، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به شعیب بن اعین حداد می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به شعیب بن اعین حداد در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- احمد بن محمد بن عیسی
۵- ابن ابی‌عمیر
از شعیب بن اعین حداد

← طریق دوم


۱- حمید بن زیاد
۲- حسن بن محمد بن سماعه
از شعیب بن اعین حداد

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی می‌فرمایند: طریق اول شیخ طوسی به شعیب بن اعین حداد در فهرست ضعیف است آیة الله خویی علت ضعف را وجود ابوالمفضل و ابن بطه در طریق می‌داند.
در مورد طریق دوم محقق اردبیلی می‌فرماید: شیخ آن را به صورت مرسل از حمید نقل کرده است آیة الله خویی علت ضعف طریق دوم را ارسال نمی‌داند بلکه می‌فرماید کلیه طرق شیخ به حمید در فهرست ضعیف است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۴۵.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۷.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۳۲-۳۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به شعیب بن اعین حداد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار