طرق شیخ طوسی به شعیب بن یعقوب عقرقوفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به شعیب بن یعقوب عقرقوفی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به شعیب بن یعقوب عقرقوفی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به شعیب بن یعقوب عقرقوفی در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- حسین بن عبیدالله
۲- حسن بن حمزه علوی
۳- علی بن ابراهیم
۴- ابراهیم بن‌ هاشم
۵- حماد بن عیسی و محمد بن ابی‌عمیر
از شعیب بن یعقوب عقرقوفی

← طریق دوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- یعقوب بن یزید و علی بن سندی
۵- ابن ابی‌عمیر و حماد بن عیسی
از شعیب بن یعقوب عقرقوفی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: یک طریق شیخ طوسی به شعیب بن یعقوب عقرقوفی در فهرست حسن و در طریق دیگر ابن ابی‌جید است.
آیة الله خویی به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به شعیب بن یعقوب عقرقوفی در فهرست صحیح است گر چه در آن ابن ابی‌جید است زیرا نام برده ثقه است برای این که از مشایخ نجاشی است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۴۴.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۷.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۴۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به شعیب بن یعقوب عقرقوفی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار