طرق شیخ طوسی به طلحة بن زید نهدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به طلحة بن زید نهدی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به طلحة بن زید نهدی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به طلحة بن زید نهدی در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- محمد بن حسین
۵- محمد بن سنان
از طلحة بن زید نهدی

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- حمید بن زیاد
۴- ابومحمد قاسم بن اسماعیل قرشی
از طلحة بن زید نهدی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: یک طریق شیخ طوسی به طلحة بن زید در فهرست ضعیف و طریق دیگر مجهول است.
آیة الله خویی: یک طریق شیخ طوسی به طلحة بن زید در فهرست از جهت محمد بن سنان و طریق دیگر از جهت ابوالمفضل و قاسم بن اسماعیل قرشی ضعیف هستند.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۴۹-۱۵۰.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۸.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۱۷۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به طلحة بن زید نهدی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار