طرق شیخ طوسی به عاصم بن حمید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به عاصم بن حمید، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به عاصم بن حمید می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به عاصم بن حمید در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابوعبدالله مفید
۲- محمد بن علی بن حسین
۳- ابن ولید
۴- صفار و سعد بن عبدالله
۵- محمد بن عبدالحمید و سندی بن محمد
از عاصم بن حمید

← طریق دوم


۱- ابو‌عبدالله مفید
۲- محمد بن علی بن حسین
۳- ابن ولید
۴- سعد و حمیری
۵- احمد بن محمد
۶- عبدالرحمان بن ابی‌نجران
از عاصم بن حمید

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به عاصم بن حمید در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۹۲.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۸.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۱۹۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به عاصم بن حمید»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار