طرق شیخ طوسی به عباد بن یعقوب رواجنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به عباد بن یعقوب رواجنی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به عباد بن یعقوب رواجنی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به عباد بن یعقوب رواجنی دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- احمد بن عبدون
۲- ابوبکر دوری
۳- ابوالفرج اصفهانی علی بن حسین کاتب
۴- علی بن عباس مقانعی
از عباد بن یعقوب رواجنی

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- تلعکبری
۳- ابن همام
۴- محمد بن خاقان نهدی
۵- محمد بن علی - ابوسمینه -
از عباد بن یعقوب رواجنی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی یک طریق شیخ طوسی به عباد بن یعقوب را تحت همین عنوان آورده و مجهول دانسته است و طریق دیگر را - طریق دوم - تحت عنوان عباد عصفری ذکر کرده و ضعیف دانسته است.
آیة الله خویی: یک طریق شیخ طوسی به عباد بن یعقوب در فهرست را از جهت ابوالفرج و علی بن عباس مقانعی و دیگری را از جهت ابوسمینه ضعیف دانسته است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۹۲.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۹.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۲۲۷-۲۲۸.    
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۲۳۶-۲۳۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به عباد بن یعقوب رواجنی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار