طرق شیخ طوسی به عبدالله بن ابراهیم انصاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به عبدالله بن ابراهیم انصاری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به عبدالله بن ابراهیم انصاری می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به عبدالله بن ابراهیم انصاری سه طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- شیخ مفید و حسین بن عبیدالله
۲- ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه
۳- علی بن حسین بن بابویه و محمد بن حسن
۴- سعد بن عبدالله و حمیری
۵- محمد بن عیسی
از عبدالله بن ابراهیم انصاری

← طریق دوم


۱- شیخ مفید و حسین بن عبیدالله
۲- ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه
۳- علی بن حسین بن بابویه و محمد بن حسن
۴- صفار
۵- محمد بن عیسی
از عبدالله بن ابراهیم انصاری

← طریق سوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- احمد بن محمد
۵- ابن فضال
از عبدالله بن ابراهیم انصاری

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی با استفاده از عبارت شیخ در فهرست عبدالله بن ابراهیم انصاری و عبدالله بن ابراهیم غفاری را تحت دو عنوان آورده و طریق شیخ به هر دو را صحیح دانسته است.
آیة الله خویی با استفاده از عبارت نجاشی می‌فرماید گر چه در کلام شیخ عبدالله بن ابراهیم انصاری و عبدالله بن ابراهیم غفاری تحت دو عنوان آمده ولی متحد هستند می‌فرماید: از این که شیخ آن را دوبار ذکر کرده است احتمالا به دلیل تعدد طرق بده است طریق اول به عنوان انصاری و طریق دوم به عنوان غفاری ذکر شده است، در آخر آیت‌الله خویی طریق شیخ به عبدالله بن ابراهیم انصاری در فهرست را صحیح می‌داند.
[۳] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۶۶-۱۶۷.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۸۱.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۰.
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۸۵-۸۶.    
۵. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۴، ص۱۴۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به عبدالله بن ابراهیم انصاری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار