طرق شیخ طوسی به عبدالله بن ایوب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به عبدالله بن ایوب، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به عبدالله بن ایوب می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به عبدالله بن ایوب بن راشد دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- تلعکبری
۳- علی بن حبشی بن قونی کاتب
۴- حمید بن زیاد
۵- قاسم بن اسماعیل
از عبدالله بن ایوب بن راشد

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- تلعکبری
۳- عبیس بن هشام
از عبدالله بن ایوب بن راشد

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی بدون اشاره به تعدد طرق می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به عبدالله بن ایوب بن راشد در فهرست مجهول است.
آیة الله خویی می‌فرماید: از این که شیخ یک بار به عنوان عبدالله بن ایوب بن راشد و بار دیگر به عنوان عبدالله بن ایوب آورده است وجه صحیح بیان نشده ولی به هر صورت طریق شیخ طوسی به عبدالله بن ایوب از جهت علی بن حبشی و قاسم بن اسماعیل ضعیف است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۷۱-۱۷۲.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۱.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۱۲۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به عبدالله بن ایوب»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار