طرق شیخ طوسی به عبدالله بن جبله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به عبدالله بن جبله، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به عبدالله بن جبله می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به عبدالله بن جبله دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- حمید بن زیاد
۴- احمد بن میثم بن ابی‌نعیم فضل بن دکین
از عبدالله بن جبله

← طریق دوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- محمد بن حسین
از عبدالله بن جبله

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در یک طریق شیخ طوسی در فهرست - طریق اول - به عبدالله بن جبله ابوالمفضل از حمید روایت می‌کند و در هر طریق دیگر - طریق دوم - ابن ابی‌جید است.
آیة الله خویی: طریق دوم شیخ طوسی به عبدالله بن جبله در فهرست صحیح است با توجه به این که در آن ابن ابی‌جید است زیرا نام برده از مشایخ نجاشی است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۷۲.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۱.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۱۴۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به عبدالله بن جبله»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار