طرق شیخ طوسی به عبد الله بن جعفر حمیری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به عبد الله بن جعفر حمیری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به عبد الله بن جعفر حمیری می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به عبدالله بن جعفر حمیری دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- شیخ مفید
۲- ابو‌جعفر ابن بابویه
۳- علی بن حسین بن بابویه و محمد بن حسن
از عبدالله بن جعفر حمیری

← طریق دوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
از عبدالله بن جعفر حمیری

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به عبدالله بن جعفر حمیری در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۶۷-۱۶۸.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۱.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۱۵۰-۱۵۱.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به عبد الله بن جعفر حمیری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار