طرق شیخ طوسی به عبیدالله بن ابی‌رافع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به عبیدالله بن ابی‌رافع، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به عبیدالله بن ابی‌رافع می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به عبید الله بن ابی رافع دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- احمد بن عبدون
۲- ابوبکر دوری
۳- ابوالحسن محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن علی بن ابی‌طالب (علیه‌السّلام)
۴- جعفر بن محمد بن جعفر
۵- احمد بن عبدالمنعم عینی
۶- حسن بن محمد بن حسین بجلی
۷- علی بن قاسم کندی
۸- محمد بن عبیدالله بن ابی‌رافع
از عبیدالله بن ابی‌رافع

← طریق دوم


۱- احمد بن عبدون
۲- دوری
۳- ابوالحسین زید بن محمد کوفی
۴- احمد بن موسی بن اسحاق
۵- صفوان بن مرد
۶- علی بن‌ هاشم بن برید
۷- محمد بن عبیدالله بن ابی‌رافع
۸- عون بن عبیدالله
از عبیدالله بن ابی‌رافع

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: در طریق شیخ طوسی به عبیدالله بن ابی رافع در فهرست افراد مجهولی وجود دارد.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۷۴-۱۷۵.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۲.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۲، ص۶۹-۷۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به عبیدالله بن ابی‌رافع»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار