طرق شیخ طوسی به عبیدالله بن علی حلبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به عبیدالله بن علی حلبی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به عبیدالله بن علی حلبی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به عبیدالله بن علی حلبی سه طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- شیخ مفید
۲- ابوجعفر ابن بابویه
۳- علی بن بابویه و محمد بن حسن
۴- سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر حمیری
۵- احمد و عبدالله ابنی محمد بن عیسی اشعری
۶- محمد بن ابی‌عمیر
۷- حماد بن عثمان
از عبیدالله بن علی حلبی

← طریق دوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- احمد بن محمد
۵- ابن ابی‌عمیر
۶- حماد
از عبیدالله بن علی حلبی

← طریق سوم


۱- جماعة
۲- تلعکبری
۳- ابوعیسی عبیدالله بن محمد بن فضل بن هلال طائی
۴- احمد بن علی بن نعمان
۵- سندی بن محمد بزاز
۶- حماد بن عثمان ذوالناب
از عبیدالله بن علی حلبی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به عبیدالله بن علی حلبی در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۷۴.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۳.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۲، ص۸۵-۸۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به عبیدالله بن علی حلبی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار