طرق شیخ طوسی به عبیس بن هشام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به عبیس بن هشام، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به عبیس بن هشام می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به عبیس بن هشام در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة من اصحابنا
۲- احمد بن محمد بن حسن
۳- محمد بن حسن
۴- محمد بن ابی‌القاسم
۵- محمد بن علی صیرفی
از عبیس بن هشام

← طریق دوم


۱- ابن ولید
۲- صفار و حسن بن متیل
۳- محمد بن حسین و حسن بن علی کوفی
از عبیس بن هشام

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به عبیس بن هشام در فهرست صحیح است.
[۱] طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۹۳.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۹۳.
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۳.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۲۷۰-۲۷۱.    
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۲، ص۱۰۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به عبیس بن هشام»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار