طرق شیخ طوسی به علی بن غراب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به علی بن غراب، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به علی بن غراب می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به علی بن غراب در فهرست سه طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- حمید بن زیاد
۴- ابواسحاق ابراهیم بن سلیمان خزاز
از علی بن غراب

← طریق دوم


۱- ابن زبیر
۲- علی بن حسن
۳- حسین بن نصر
۴- نصر بن مزاحم
از علی بن غراب

← طریق سوم


۱- ابن زبیر
۲- علی بن حسن
۳- احمد بن حسن
۴- حسن بن علی
از علی بن غراب

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در یک طریق شیخ طوسی به علی بن غراب در فهرست ابوالمفضل از حمید روایت کرده است طریق دیگر مجهول و یک طریق موثق است.
آیة الله خویی: کلیه طرق شیخ طوسی به علی بن غراب در فهرست ضعیف است ضعف طریق اول از جهت ابوالمفضل و طریق دوم و سوم از جهت ابن زبیر است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۶۰-۱۶۱.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۶.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۳، ص۷۹-۸۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به علی بن غراب»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار