طرق شیخ طوسی به علی بن محمد اشعری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به علی بن محمد اشعری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به علی بن محمد اشعری می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به علی بن محمد بن سعد اشعری در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
از علی بن محمد بن سعد اشعری

← طریق دوم


۱- ابوجعفر ابن بابویه
۲- محمد بن حسن
از علی بن محمد بن سعد اشعری

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در یک طریق شیخ طوسی به علی بن محمد بن سعد اشعری در فهرست ابن ابی‌جید است و طریق دیگر به نحو مرسل از محمد بن علی بن حسین روایت شده است.
آیة الله خویی به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به محمد بن علی بن حسین در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۵۳.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۶.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۳، ص۱۶۶-۱۶۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به علی بن محمد اشعری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار