طرق شیخ طوسی به عمر بن اذینه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به عمر بن اذینه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به عمر بن اذینه می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به عمر بن اذینه در فهرست سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- حسین بن عبیدالله
۲- محمد بن علی بن حسین
۳- محمد بن حسن
۴- صفار
۵- محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۶- ابن ابی‌عمیر و صفوان
از عمر بن اذینه

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- حمید بن زیاد
۴- حسن بن محمد بن سماعه
از عمر بن اذینه

← طریق سوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل
۳- حمید
۴- احمد بن میثم بن فضل بن دکین
از عمر بن اذینه

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: طریق شیخ طوسی به عمر بن اذینه در فهرست صحیح است و در طریق وی به کتاب فرائض - طریق سوم - ابوالمفضل از حمید روایت کرده است.
آیة الله خویی: به طور کلی می‌فرماید طریق شیخ طوسی به غیر کتاب فرائض عمر بن اذینه در فهرست صحیح است ولی طریق به کتاب فرائض از جهت ابوالمفضل ضعیف است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۸۴.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۸.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۴، ص۲۱-۲۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به عمر بن اذینه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار