طرق شیخ طوسی به غیاث بن ابراهیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به غیاث بن ابراهیم، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به غیاث بن ابراهیم می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به غیاث بن ابراهیم سه طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- احمد بن محمد بن حسن
۳- محمد بن حسن
۴- صفار
۵- محمد بن حسین
۶- محمد بن یحیی خزاز
از غیاث بن ابراهیم

← طریق دوم


۱- حمید بن زیاد
۲- حسن بن علی لؤلؤی
از غیاث بن ابراهیم

← طریق سوم


۱- احمد بن محمد بن موسی
۲- ابن عقده
۳- حسین بن حمدان
۴- علی بن ابراهیم و معلی
۵- زیدان بن عمر
از غیاث بن ابراهیم

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: طریق شیخ طوسی به غیاث بن ابراهیم در فهرست صحیح و به کتاب مقتل امیرالمؤمنین - طریق سوم - در فهرست ضعیف است.
آیة الله خویی: کلیه طرق شیخ طوسی به غیاث بن ابراهیم در فهرست ضعیف است طریق اول به دلیل وجود احمد بن محمد بن حسن که توثیقی درباره وی وارد نشده است طریق دوم به دلیل ارسال چون شیخ طریقش را به حمید بیان نکرده است و کلیه طرق شیخ به حمید در فهرست ضعیف است مضافا حسن بن علی بن لؤلؤی در این طریق است که توثیق نشده است و در طریق سوم حسین بن حمدان ضعیف و زیدان مجهول وجود دارند.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۹۶-۱۹۷.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۰۹.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۴، ص۲۵۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به غیاث بن ابراهیم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار