طرق شیخ طوسی به فضل بن شاذان نیشابوری در فهرست

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به فضل بن شاذان نیشابوری در فهرست، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به فضل بن شاذان نیشابوری می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به فضل بن شاذان نیشابوری در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابوعبدالله مفید
۲- محمد بن علی بن حسین بن بابویه
۳- محمد بن حسن
۴- احمد بن ادریس
۵- علی بن محمد بن قتیبه
از فضل بن شاذان نیشابوری

← طریق دوم


۱- ابوعبدالله مفید
۲- محمد بن علی بن حسین بن بابویه
۳- حمزة بن محمد علوی
۴- ابونصر قنبر بن علی بن شاذان
۵- علی بن شاذان
از فضل بن شاذان

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: یک طریق شیخ طوسی به فضل بن شاذان نیشابوری در فهرست حسن و دیگری مجهول است.
آیة الله خویی: هر دو طریق شیخ طوسی به فضل بن شاذان نیشابوری ضعیف است طریق اول از جهت علی بن محمد و طریق دوم از جهت حمزة بن محمد و افرادی که بعد از وی در طریق هستند.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۹۷-۱۹۹.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۰.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۴، ص۳۱۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به فضل بن شاذان نیشابوری در فهرست»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار