طرق شیخ طوسی به فضیل بن عثمان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به فضیل بن عثمان، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به فضیل بن عثمان می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به فضیل بن عثمان در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- احمد بن ابی‌عبدالله و احمد بن محمد بن عیسی
۵- صفوان
۶- علی بن عبدالعزیز
از فضیل بن عثمان

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل
۳- حمید بن زیاد
۴- حسن بن محمد بن سماعه
از فضیل بن عثمان

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: طریق شیخ طوسی به فضیل اعور - فضیل بن عثمان - در فهرست ضعیف است و در طریق وی به فضیل بن عثمان ابوالمفضل از حمید روایت کرده است.
آیة الله خویی: طریق شیخ طوسی به فضیل بن عثمان از جهت ابوالمفضل، ابن بطه و علی بن عبدالعزیز ضعیف است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۹۹-۲۰۰.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۰.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۴، ص۳۲۹-۳۵۱.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به فضیل بن عثمان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار