طرق شیخ طوسی به قاسم بن یحیی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به قاسم بن یحیی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به قاسم بن یحیی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به قاسم بن یحیی در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- احمد بن ابی‌عبدالله
از قاسم بن یحیی

← طریق دوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- احمد بن محمد بن عیسی
از قاسم بن یحیی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: یک طریق شیخ طوسی به قاسم بن یحیی در فهرست ضعیف و در طریق دیگر ابن ابی‌جید است.
آیة الله خویی به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به قاسم بن یحیی در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۰۲.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۱.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۵، ص۶۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به قاسم بن یحیی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار