طرق شیخ طوسی به متوکل بن عمیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به متوکل بن عمیر، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به متوکل بن عمیر می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به متوکل بن عمیر در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- تلعکبری
۳- ابومحمد حسن - معروف به ابن اخی طاهر -
۴- محمد بن مطهر
۵- مطهر
۶- عمیر بن متوکل
از متوکل بن عمیر

← طریق دوم


۱- احمد بن عبدون
۲- ابوبکر دوری
۳- ابن اخی طاهر ابی‌محمد
۴- محمد بن مطهر
۵- مطهر
۶- عمیر بن متوکل
از متوکل بن عمیر

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به متوکل بن عمیر در فهرست مجهول است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۵۳.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۱.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۵، ص۱۸۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به متوکل بن عمیر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار