طرق شیخ طوسی به محمد بن ابی‌عمیر زیاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به محمد بن ابی‌عمیر زیاد، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به محمد بن ابی‌عمیر زیاد می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به محمد بن ابی عمیر زیاد در فهرست پنج طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود.

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابن بابویه
۳- علی بن حسین بن بابویه و محمد بن حسن
۴- سعد بن عبدالله و حمیری
۵- ابراهیم بن‌ هاشم
از محمد بن ابی‌عمیر زیاد

← طریق دوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- یعقوب بن یزید، محمد بن حسین، ایوب بن نوح، ابراهیم بن‌ هاشم و محمد بن عیسی بن عبید.
از محمد بن ابی‌عمیر زیاد

← طریق سوم


۱- ابن بابویه
۲- علی بن حسین بن بابویه، حمزة بن محمد علوی و محمد بن علی باجیلویه
۳- علی بن ابراهیم
۴- ابراهیم بن‌ هاشم
از محمد بن ابی‌عمیر زیاد

← طریق چهارم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل
۳- حمید بن زیاد
۴- عبیدالله بن احمد بن نهیک
از محمد بن ابی‌عمیر زیاد

← طریق پنجم


۱- جماعة
۲- ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه
۳- ابوالقاسم جعفر بن محمد موسوی
۴- ابن نهیک
از محمد بن ابی‌عمیر زیاد

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: سه طریق شیخ طوسی به محمد بن ابی عمیر زیاد در فهرست حسن است ولی در یک طریق شیخ به نوادر وی - طریق چهارم - ابوالمفضل از حمید روایت کرده است و در طریق دیگر - طریق پنجم - ابوالقاسم جعفر بن محمد موسوی است.
آیة الله خویی به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به محمد بن ابی عمیر زیاد در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۱۸-۲۱۹.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۲.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۵، ص۲۹۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به محمد بن ابی‌عمیر زیاد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار