طرق شیخ طوسی به محمد بن احمد اشعری در مشیخه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به محمد بن احمد اشعری در مشیخه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به محمد بن احمد اشعری می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در مشیخه به محمد بن احمد بن یحیی اشعری چهار طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود

← طریق اول


۱- شیخ ابوعبدالله (مفید) و حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون
۲- محمد بن حسین بن سفیان
۳- احمد بن ادریس
از محمد بن احمد بن یحیی

← طریق دوم


۱- ابوالحسین بن ابی‌جید
۲- محمد بن حسن بن ولید
۳- محمد بن یحیی و احمد بن ادریس
از محمد بن احمد بن یحیی

← طریق سوم


۱- حسین بن عبیدالله
۲- احمد بن محمد بن یحیی
۳- محمد بن یحیی
از محمد بن احمد بن یحیی

← طریق چهارم


۱- شیخ ابوعبدالله (مفید) و حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون
۲- حسن بن حمزه علوی و محمد بن حسین بزوفری
۳- احمد بن ادریس
از محمد بن احمد بن یحیی

ارزیابی

[ویرایش]

مرحوم اردبیلی، علامه حلی و خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی در مشیخه به محمد بن احمد بن یحیی اشعری صحیح است
مرحوم قهپایی: دو طریق اول و دوم و طریق چهارم شیخ طوسی به محمد بن احمد بن یحیی اشعری در مشیخه صحیح ولی طریق سوم حسن است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۲.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۱۵-۲۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۳۲۳.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۲.
۳. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۶.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخه تهذیب الاحکام، ص۷۱.    
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۱۵-۲۱۶.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۶، ص۵۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به محمد بن احمد اشعری در مشیخه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار