طرق شیخ طوسی به محمد بن اسحاق بن عمار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به محمد بن اسحاق بن عمار، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به محمد بن اسحاق بن عمار می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به محمد بن اسحاق بن عمار در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- احمد بن محمد بن عیسی
۵- صفوان بن یحیی
از محمد بن اسحاق بن عمار

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل
۳- حمید بن زیاد
۴- قاسم بن اسماعیل
از محمد بن اسحاق بن عمار

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: یک طریق شیخ طوسی به محمد بن اسحاق بن عمار در فهرست ضعیف و در طریق دیگر ابوالمفضل و قاسم بن اسماعیل است.
آیة الله خویی: هر دو طریق شیخ طوسی به محمد بن اسحاق بن عمار در فهرست ضعیف است.
[۳] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۲۷.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۳۲.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۳.
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۶، ص۷۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به محمد بن اسحاق بن عمار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار