طرق شیخ طوسی به محمد بن حسن بن جمهور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به محمد بن حسن بن جمهور، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به محمد بن حسن بن جمهور می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به محمد بن حسن بن جمهور در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوجعفر ابن بابویه
۳- علی بن حسین بن بابویه
۴- سعد بن عبدالله
۵- احمد بن حسین بن سعید
از محمد بن حسن بن جمهور

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- محمد بن علی بن بابویه
۳- ابن ولید
۴- حسن بن متیل
۵- محمد بن احمد علوی
۶- عمر کی بن علی
از محمد بن حسن بن جمهور

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در یک طریق شیخ طوسی به محمد بن حسن بن جمهور در فهرست احمد بن حسین بن سعید است که مشترک بین ضعیف و مجهول است و طریق دیگر وی مجهول است.
آیة الله خویی به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به محمد بن حسن بن جمهور در فهرست صحیح است زیرا مراد از محمد بن احمد علوی همان محمد بن احمد بن اسماعیل است که حسن می‌باشد.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۲۳-۲۲۴.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۴.
۳. سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۶، ص۱۹۱.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به محمد بن حسن بن جمهور»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار