طرق شیخ طوسی به محمد بن حسن بن ولید قمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به محمد بن حسن بن ولید قمی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به محمد بن حسن بن ولید قمی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به محمد بن حسن بن ولید قمی در فهرست سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
از محمد بن حسن بن ولید قمی

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- احمد بن محمد بن حسن
از محمد بن حسن

← طریق سوم


۱- جماعة
۲- ابوجعفر بن بابویه
از محمد بن حسن بن ولید قمی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به محمد بن حسن بن ولید قمی در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۳۷.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۴.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۶، ص۲۲۱.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به محمد بن حسن بن ولید قمی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار