طرق شیخ طوسی به محمد بن حکیم خثعمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به محمد بن حکیم خثعمی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به محمد بن حکیم خثعمی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به محمد بن حکیم خثعمی در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- احمد بن محمد بن عیسی
۵- ابن ابی‌عمیر
۶- حسن بن محبوب
از محمد بن حکیم خثعمی

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل
۳- حمید بن زیاد
۴- قاسم بن اسماعیل
از محمد بن حکیم خثعمی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به محمد بن حکیم در فهرست ضعیف است آیة الله خویی علت ضعف هر دو طریق را حداقل از جهت ابوالمفضل می‌داند.
[۳] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۲۷-۲۲۸.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۳۲.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۴.
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۳۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به محمد بن حکیم خثعمی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار