طرق شیخ طوسی به محمد بن علی بن فضل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به محمد بن علی بن فضل، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به محمد بن علی بن فضل می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به محمد بن علی بن فضل در «فهرست» دو طریق به ترتیب زیر دارد:

← طریق اول


۱- شریف ابومحمد حسن بن قاسم محمدی
از محمد بن علی بن فضل

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- تلعکبری
از محمد بن علی بن فضل

ارزیابی

[ویرایش]

۱- محقق اردبیلی بدون اشاره به تعدد طرق می‌فرماید:
طرق شیخ طوسی به محمد بن علی بن فضل در «فهرست» صحیح است.
۲- آیت‌الله خویی پس از ذکر طرق به طور کلی می‌فرماید:
طریق شیخ طوسی به محمد بن علی بن فضل صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۴۰.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۶.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۳۶۲-۳۶۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به محمد بن علی بن فضل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار