طرق شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب اشعری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب اشعری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب اشعری می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب اشعری در فهرست سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- حسین بن عبیدالله و ابن ابی‌جید
۲- احمد بن محمد بن یحیی
۳- محمد بن یحیی
از محمد بن علی بن محبوب اشعری

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
از محمد بن علی بن محبوب اشعری

← طریق سوم


۱- جماعة
۲- محمد بن علی بن حسین
۳- علی بن حسین و محمد بن حسن
۴- احمد بن ادریس
از محمد بن علی بن محبوب اشعری

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب اشعری در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۲۲-۲۳۳.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۶.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۸، ص۱۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب اشعری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار