طرق شیخ طوسی به محمد بن عمر بن سالم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به محمد بن عمر بن سالم، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به محمد بن عمر بن سالم می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به محمد بن عمر بن سالم در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- دوری
از محمد بن عمر بن سالم

← طریق دوم


۱- شیخ مفید و احمد بن عبدون
از محمد بن عمر بن سالم

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به محمد بن عمر بن سالم در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۲۹.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۶.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۸، ص۷۲.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به محمد بن عمر بن سالم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار