طرق شیخ طوسی به محمد بن عمر زیات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به محمد بن عمر زیات، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به محمد بن عمر زیات می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به محمد بن عمر زیات در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- محمد بن حسن بن ولید
۳- محمد بن حسن صفار
۴- علی بن سندی
از محمد بن عمر زیات

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- احمد بن ابی‌عبدالله
از محمد بن عمر زیات

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در طریق شیخ طوسی به محمد بن عمر زیات در فهرست ابن ابی‌جید است (محقق اردبیلی در مورد طریق دوم اظهار نظر نکرده است)
آیة الله خویی طریق اول شیخ طوسی به محمد بن عمر زیات را از جهت علی بن سندی و طریق دوم را از جهت ابوالمفضل و ابن بطه ضعیف می‌داند.
[۳] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۰۷.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۳۴-۲۳۵.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۶.
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۸، ص۷۵.    
۵. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۸، ص۸۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به محمد بن عمر زیات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار