طرق شیخ طوسی به محمد بن نعمان احول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به محمد بن نعمان احول، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به محمد بن نعمان احول می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

مرحوم شیخ طوسی در دو موضع از «فهرست» نام «مؤمن طاق» را ذکر کرده است:

← اول


در بخش اسامی، تحت رقم ۵۹۴ به عنوان «محمد بن نعمان احول».
در این بخش تعدادی از کتاب‌های ایشان را نام برده، ولی طریقش را به این کتاب‌ها ذکر نکرده است.

← دوم


در بخش کنیه‌ها تحت رقم ۸۹۰ به عنوان «ابوجعفر، شاه طاق».
در این بخش می‌گوید: له کتاب.
سپس طریقش را به این کتاب ذکر می‌کند که به ترتیب زیر است:
۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- حمید بن زیاد
۴- احمد بن زید خزاعی
از ابوجعفر، شاه طاق

ارزیابی

[ویرایش]

۱- محقق اردبیلی: در طریق شیخ طوسی به ابوجعفر، شاه طاق، در فهرست ابو المفضل از حمید و احمد بن زید خزاعی روایت کرده است.
۲- آیت‌الله خویی: شیخ طوسی طریقش را به محمد بن نعمان احول در موضع اول از «فهرست» ذکر نکرده، و طریقش در باب کنی بجهت ابوالمفضل و احمد بن زید خزاعی ضعیف است.
[۱] طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۳۴۲.
[۵] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۳۴۲.
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۳۲۵.    
۳. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۷۹.    
۴. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۰۷.    
۵. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۶.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۸، ص۴۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به محمد بن نعمان احول»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار