طرق شیخ طوسی به محمد بن ولید خزاز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به محمد بن ولید خزاز، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به محمد بن ولید خزاز می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به محمد بن ولید خزاز در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- صفار
از محمد بن ولید خزاز

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل
۳- ابن بطه
۴- احمد بن ابی‌عبدالله
از محمد بن ولید خزاز

ارزیابی

[ویرایش]

آیة الله خویی: طریق شیخ طوسی به محمد بن ولید خزاز در فهرست از جهت ابوالمفضل و ابن بطه ضعیف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۲۶.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۳۴.    
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۸، ص۳۳۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به محمد بن ولید خزاز»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار