طرق شیخ طوسی به محمد بن یعقوب کلینی در فهرست

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به محمد بن یعقوب کلینی در فهرست، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به محمد بن یعقوب کلینی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به محمد بن یعقوب کلینی چهار طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- شیخ مفید ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان
۲- ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه
از محمد بن یعقوب کلینی

← طریق دوم


۱- حسین بن عبیدالله
۲- جماعة: ابوغالب احمد بن محمد زاری، ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه، ابوعبدالله احمد بن ابراهیم صیمری، ابو محمد‌ هارون بن موسی تلعکبری و ابوالمفضل محمد بن عبدالله بن مطلب شیبانی
از محمد بن یعقوب کلینی

← طریق سوم


۱- سیدمرتضی
۲- ابوالحسین احمد بن علی بن سعید کوفی
از محمد بن یعقوب کلینی

← طریق چهارم


۱- ابوعبدالله احمد بن عبدون
۲- احمد بن ابراهیم صیمری، ابوالحسین عبدالکریم بن عبدالله بن نصر بزاز
از محمد بن یعقوب کلینی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به محمد بن یعقوب کلینی در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۱۰-۲۱۱.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۸.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۹، ص۵۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به محمد بن یعقوب کلینی در فهرست»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار