طرق شیخ طوسی به معاویة بن حکیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



طرق شیخ طوسی به معاویة بن حکیم، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به معاویة بن حکیم می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به معاویة بن حکیم در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- احمد بن ابی‌عبدالله و صفار
از معاویة بن حکیم

← طریق دوم


۱- جمماعة
۲- تلعکبری
۳- ابوالقاسم علی بن حبشی بن قونی و ابوعلی بن همام
۴- حسین بن محمد بن مصعب
۵- حمدان قلانسی
از معاویة بن حکیم

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: طریق شیخ به معاویه بن حکیم در فهرست ضعیف است و طریق ایشان به کتاب الطلاق، کتاب الحیض و کتاب الفرائض نام برده مجهول است.
آیة الله خویی: یک طریق شیخ طوسی در فهرست به معاویة بن حکیم از جهت ابوالمفضل و ابن بطه ضعیف است و طریق دیگر به دلیل مجهول بودن حسین بن محمد بن مصعب ضعیف می‌باشد.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۴۷.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۹.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۹، ص۲۲۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به معاویة بن حکیم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی




جعبه ابزار