طرق شیخ طوسی به معاویة بن عمار دهنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به معاویة بن عمار دهنی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به معاویة بن عمار دهنی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به معاویة بن عمار دهنی در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوجعفر ابن بابویه
۳- ابن ولید
۴- صفار
۵- محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۶- ابن ابی‌عمیر و صفوان بن یحیی
از معاویة بن عمار دهنی

← طریق دوم


۱- احمد بن محمد بن موسی
۲- احمد بن محمد بن سعید
۳- حسن بن عتبة بن عبدالرحمن کندی
۴- محمد بن مسکین
از معاویة بن عمار ذهنی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به معاویة بن عمار دهنی در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۴۷-۲۴۸.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۱۹.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۹، ص۲۳۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به معاویة بن عمار دهنی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار