طرق شیخ طوسی به معاویة بن وهب بجلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به معاویة بن وهب بجلی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به معاویة بن وهب بجلی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به معاویة بن وهب بجلی در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوجعفر بن بابویه
۳- محمد بن حسن
۴- صفار
۵- احمد بن محمد
۶- علی بن حکم
از معاویة بن وهب بجلی

← طریق دوم


۱- حسین بن عبیدالله
۲- حسن بن حمزه علوی
۳- علی بن ابراهیم
۴- ابراهیم بن‌ هاشم
۵- ابن ابی‌عمیر
از معاویة بن وهب بجلی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: یک طریق شیخ طوسی به معاویة بن وهب بجلی در فهرست صحیح و طریق دیگر حسن است.
آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به معاویة بن وهب بجلی در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۴۸.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۰.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۹، ص۲۴۴-۲۴۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به معاویة بن وهب بجلی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار