طرق شیخ طوسی به مفضل بن عمر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به مفضل بن عمر، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به مفضل بن عمر- می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به مفضل بن عمر در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- محمد بن حسن
۳- صفار و حسن بن متیل
۴- محمد بن حسین
۵- محمد بن سنان
از مفضل بن عمر

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- تلعکبری
۳- ابن همام
۴- حمید بن زیاد
۵- احمد بن حسن بصری
۶- ابوشعیب محاملی
از مفضل بن عمر

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: طریق شیخ طوسی به وصیت مفضل بن عمر در فهرست ضعیف است و به کتاب وی مجهول است
آیة الله خویی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به مفضل بن عمر در فهرست ضعیف است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۵۱.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۰.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۹، ص۳۳۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به مفضل بن عمر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار