طرق شیخ طوسی به نصر بن مزاحم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به نصر بن مزاحم، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به نصر بن مزاحم می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به نصر بن مزاحم در فهرست سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- احمد بن ابی‌عبدالله برقی
۴- ابوعبدالله برقی
۵- محمد بن حسن صیرفی
از نصر بن مزاحم

← طریق دوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- محمد بن عیسی بن عبید
از نصر بن مزاحم

← طریق سوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- حمید بن زیاد
۴- یونس بن علی عطار
از نصر بن مزاحم

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: یک طریق شیخ طوسی به نصر بن مزاحم ضعیف و در طریق دیگر ابوالمفضل و یونس بن علی عطار مجهول است.
آیة الله خویی: طریق دوم شیخ طوسی به نصر بن مزاحم در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۲۵۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۵۴-۲۵۵.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۲۵۲.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۰، ص۱۶۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به نصر بن مزاحم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار