طرق شیخ طوسی به هارون بن مسلم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به هارون بن مسلم، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به هارون بن مسلم می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به‌هارون بن مسلم در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن بطه
۲- ابوعبدالله محمد بن ابی‌القاسم
از‌ هارون بن مسلم

← طریق دوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- عبدالله بن جعفر حمیری
از‌ هارون بن مسلم

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در طریق شیخ طوسی به‌ هارون بن مسلم در فهرست ابن ابی‌جید است.
آیة الله خویی: طریق شیخ طوسی به‌ هارون بن مسلم در فهرست صحیح است گر چه ابن ابی‌جید در آن می‌باشد زیرا نام برده بنا به اظهر ثقه است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۵۹-۲۶۰.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۳.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۰، ص۲۵۲.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به هارون بن مسلم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار