طرق شیخ طوسی به هشام بن سالم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به هشام بن سالم، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به هشام بن سالم می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به هشام بن سالم در فهرست سه طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- یعقوب بن یزید و محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب و ابراهیم بن‌ هاشم
۵- ابن ابی‌عمیر و صفوان بن یحیی
از هشام بن سالم

← طریق دوم


۱- احمد بن محمد بن عیسی
۲- علی بن حکم
از هشام بن سالم

← طریق سوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- حمید بن زیاد
۴- ابوالعباس عبیدالله بن احمد بن نهیک
۵- ابن ابی‌عمیر
از هشام بن سالم

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در طریق شیخ طوسی به هشام بن سالم در فهرست ابن ابی‌جید است و یک طریق مرسل می‌باشد و در طریق دیگر ابوالمفضل از حمید روایت کرده است.
آیة الله خویی: طریق اول شیخ طوسی به هشام بن سالم در فهرست صحیح است گر چه ابن ابی‌جید در آن است زیرا نام برده بنا به اظهر ثقه است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۵۷-۲۵۸.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۳.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۰، ص۳۲۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به هشام بن سالم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار